Trunte Lunte
       Univers for børn   

                    

15 års jubilæum

Gratis Bamse!

                                     Gælder ved bestilling på mindst kr. 100.


Det er danske børnebøger 
De er sjove og illustrative 
De er både for piger og drenge
De er gode til dialogisk læsning
De er for børn mellem 1 og 5 år
Det er læse-let bøger for ældre børn og voksne på sprogcentre/skoler
Bruges af synskonsulenter til småbørn
Bruges af talepædagoger til sprogudvikling