Trunte Lunte
        Univers for børn        

                    

                    Bøger - Dukker - Apps
                      Sange - Tegninger

                                            

                                                                                                    15 års jubilæum

                                                           Gratis Bamse 

                                                                       når du bestiller!


Det er danske børnebøger 
De er sjove og illustrative 
De er både for piger og drenge
De er gode til dialogisk læsning
De er for børn mellem 1 og 5 år
Det er læse-let bøger for ældre børn og voksne på sprogcentre/skoler
Bruges af synskonsulenter til småbørn
Bruges af talepædagoger til sprogudvikling